Lambakasvatus Oruveski talus

Meie põhikarjas on hetkel 600 eesti valgepealist lammast, kellest algusaastatel sisseostetud uted on pärit Maedi-Visna vabast karjast. Kõik karja suurendamiseks vajalikud utt-talled on aretatud meie põhikarjas ja ka sisseostetud tõujäärad on tulnud Maedi-Visna vabast jõudluskontrollikarjast.

2013. aastal soetasime kaks Lleyn tõugu jäära Inglismaalt, eesmärgiga parandada uttede emaomadusi ning suurendada tootlikkust. Mõlemad jäärad olid tõuaretuses ja ühe jäära tootlikkus oli esimese 5 % hulgas antud tõus 2013. aastal.

Me oleme olnud väga rahul selle tõuga, seega 2014. aastal soetasime veel kolm Lleyn tõugu jäära oma karja. Nende järglased sünnivad 2015. aasta aprillis.

Lleyn tõug on muutunud väga popullaarseks Suurbritannias viimase 15 aasta jooksul. Lleyn utt on keskmise kehaehitusega kaaludes kuni 75 kg. Antud tõug on väga vastupidav, tootlik, kergete poegimistega, tugeva emainstinktiga, suure piimakusega.

 

50 % Lleyn jäär-tall 2014. aasta sügisel 

Järgnevalt mõned punktid, mida peame lambakasvatuses oluliseks:

1. Kasvatatavad lambatõud

Meie lambakari on eesti valgepealine kari, parandajatõugudena oleme kasutanud tekseli ja dala jäärasid. Teksel on Hollandist pärit tõug, mis on just tuntud oma üliheade lihavormide ja parima tailiha/rasva tapasaagise suhte poolest ja nende omaduste poolest oleme just valinud selle tõu, et parandada eesti valgepealise lamba lihaomadusi. Dala tõug on pärit aga Norrast ja selle kasuks oleme otsustanud tänu antud tõu suuremale viljakusele (rohkem tallesid ühe ute kohta). Samuti on meie karja lisandunud dorseti jäärad. Dorseti tõug on tuntud samuti kõrge viljakuse ning "heade emade" omaduse poolest.

2. Kõrge poegimisprotsent

Kõrge poegimisprotsent on oluline, et lambakasvatus oleks kasumlik. Meie eesmärgiks on viljakuse tõstmine 1,8-2-le tallele ute kohta aastas. Viljakust aitab tõsta hea karja majandamine, "flushing" süsteem sügisel, paarituseks kasutatavate sobivate jäärade lambatõugude valimine ja poegivate uttede mitmeaastane jälgimine ja vastavalt sellele selekteerimine.

3. Tallede kasvukiirus

Lammaste karjatamine on kõige odavam lammaste toitmise viis, seega on oluline rõhku pöörata karjamaade tootlikkusele ja tallede kasvukiirusele. Selle kontrollimiseks kontrollime tallede 100-päeva kaalu. Talled peaksid päevas kaalus juurde võtma 300-400 gr,et nad saavutaksid hea kehakaalu enne sügisest rohu kasvu aeglustumist. Meie 2008. aastal kõige kiiremini kasvanud jäärapoiss võttis päevas juurde 425 grammi, saavutades 100-päeva kaaluks 47 kg!

4. Lihakeha kvaliteet

Lihakeha kvaliteet on oluline nii tapasaagise protsendi tõttu (lihakeha netokaal peale tapmist võrreldes eluskaaluga) kui ka meie eesmärgile müüa kvaliteetset lambaliha. Meie eesmärgiks on 50% tapakaal, mis on saavutatav tänu lihatõugu tõugu jäärade kasutamisele paaritamisel.

5. Looma tervis

Inglise vanasõna ütleb: "Lamba suurim vaenlane on teine lammas:" Meile on väga oluline looma tervis ja nende heaolu. Seetõttu pöörame palju rõhku keskkonnale, kus meie lambad elavad. Lambaemad annavad paljud antikehad erinevate haiguste vastu talledele edasi oma ternespiimaga. Probleemid tekivad, kui ostetakse lambaid paljudest erinevatest karjadest ja seega võidakse karja sisse tuua haigusi. Oleme püüdnud seda riski vähendada sellega, et kõik meie lambad on hetkel ühelt kasvatajalt ja jäärad teiselt. Samuti on väga oluline loomade jälgimine, nende eest hoolitsemine, farmi majandamine ning võimalikult hea elukvaliteedi tagamine loomale, et loomal ei tekiks stressi.